Michal Černý - Fotograf a potápěč

"Dobrý den,
i já bych vám rád poděkoval za vaše výrobky. Když jsem u vás letos na jaře kupoval dva spreje Electric, bavili jsme se o tom, že fotím pod vodou, a že je chci vyzkoušet na ošetření podvodních blesků a dobíjecích baterií, a že v případě, kdy se mi „povede“ blesk vytopit, tak že vám dám vědět, jak to dopadlo. No a to se mi před třemi týdny v Egyptě stalo. Během jednoho ponoru se mi podařilo vytopit oba blesky (pravděpodobně selhaly o kroužky díky delšímu čekání na přímém slunci, jinak si neumím vysvětlit, že by se vytopily oba blesky). Díky tomu, že jsme je ale měl ošetřené vaším sprejem, tak jsem to přestál jen s minimální ztrátou. Přestože baterie byly vystaveny slané vodě minimálně 90 minut, oba blesky pod vodou skoro až do konce fungovaly, jeden přestal fungovat asi po 60 minutách, kdy jak jsem později po otevření zjistil, došlo u jedné z baterií u upadnutí + hlavičky, a tudíž byl přerušen kontakt. Tato baterie je také tou jedinou ztrátou, ostatních 7 baterií to přežilo a můžu je dál používat (podle testu v nabíječce mají stále plnou kapacitu, jedná se o baterie Eneloop Pro AA 2500 mAh). Po umytí blesků i baterií sladkou vodou jsem je vysušil a vše znovu nastříkal sprejem Electric, tyto baterie jsem již v Egyptě nepoužíval (chtěl jsem je před opětovným používáním otestovat) a nahradil je záložními bateriemi, blesky jsem však mohl používat již ten den večer (jen pro úplnost doplňuji, že se jedná o blesky Olympus UFL-3, které mají „suchou“ bateriovou komoru."


S pozdravem
Michal Černý

Hlavní kategorie